Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija

2019 m. 3 ketvirčio

 

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Eur

Administracijos

1400

Gydytojai

2351

Slaugos personalas

1539

Kitas personalas

740

Viso personalo

1534